Sparring

Sparring

Under sparring går man treningskamp mot en annen utøver. Under disse treningsøktene får man mengdetrening i kamp, og god veiledning av andre utøvere og instruktøren. Sparring er et tilbud for alle som har godkjent utstyr og som er medlem i klubben.  Disse treningene arrangeres etter ønske og behov, og er ikke noe som kjøres til faste dager enda. Ønsker om sparringtrening kan enten yttres på vår facebook side, eller hos din instruktør. Treningene annonseres på vår facebook side i forkant.

Det skal ikke foregå sparring på våre lokaler uten at dette er avklart med ansvarlig i forkant, og det skal alltid være en instruktør til sted. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker og det er viktig at klubbens regler følges.