Om kickboxing

Sunn livsstil gjennom sunn trening

Fullkontakt – K1 – Lowkicks – Kicklight – Lettkontakt – Pointfighting – Musical Forms

Kickboxing  Selvforsvar – Styrke – Spenst – Koordinasjon – Smidighet Kontroll – Disiplin – Mosjon – Toppidrett – Beherskelse – Allsidighet – Respekt – Holdninger – Moral

Kickboxing har sin opprinnelse fra USA i 1972.

Dette igjen ble lansert i Europa og spesielt Tyskland i 1974 som startet såkalt kontaktkarate. Den gang utførte man kun det som i dag kalles fullkontakt kickboxing.

Når det senere ble innført nye disipliner valgte man å kalle idretten kickboxing. I Norge har kickboxing vært utøvd siden midten av 70 tallet, og som man kan se av side 4 har skapte norske utøvere resultater også da.

NKBF slik som det ser ut idag ble etablert i 1985 og har utviklet seg enormt takket vært seriøse og hardt arbeidende medlemmer. Under hele perioden har vi klart å oppnådd fremragende resultater internasjonalt, dette takket være ressurspersoner som har stått for en stor dugnadsånd.

Kickboxing er i dag en av verdens største idretter på verdensbasis (se bort fra lagidretter) og vi er i dag tilknyttet WAKO (World Association of Kickboxing Organizations).

NKBF har også hevdet seg meget bra internasjonalt de siste årene På idrettstinget i 1994 ble NKBF tatt opp som et utvalgsforbund (prøvestatus) i NIF, dette slik at vi fikk muligheten til å bevise at NKBF er seriøst og at kick-boxing har en hensikt i norsk idrett.

Resultatet av dette var at vi ble tatt opp som et eget særforbund i NIF på idrettstinget høsten 1996. NKBF har i dag i overkant av 3000 medlemmer fordelt på 40 klubber fra Øverbygd i nord til Kristiansand i sør.

Kampsport er en idrettsform som fenger mange unge. Det er derfor viktig at klubbene organiserer dette skikkelig, og har en seriøs holdning. NKBF og klubbene er aktivt med i anti-doping og antivolds prosjekter.

Vi føler at NKBF også har en sosial status da vi også kan hjelpe ungdommer inn i et miljø og gjennom dette skape respekt for seg selv og andre gjennom disiplin, beherskelse og kontroll.

Kickboxing kan utøves på mange forskjellige måter (fullkontakt, lettkontakt, semikontakt og Musical Forms), noe som betyr at vi har meget fleksibel og variabel trening. Dette vil innlemme mange medlemmer i vårt forbund avhengig av hvordan de ønsker å utøve kickboxing.

Det jobbes også mye med det mentale aspektet innenfor idretten m.h.t holdningsskapende arbeid gjennom trening av kampsport, både som aktiv utøver eller som ren mosjonist. Kickboxing kan også utøves profesjonelt og det er i dag også gått flere profesjonelle kamper på norsk jord både i semikontakt og fullkontakt (se resultatliste).

PRAKTISK OM KICKBOXING Kickboxing kan utøves på forskjellige måter. Det er positivt, på den måte at fler kan utøve sporten etter de kriterier de selv synes «fenger» mest.

Dette har med innsats, kvaliteter, evner og interesser til hver enkelt å gjøre. Kampsport er en idrett som interesserer veldig, veldig mange, og for en som kan beherske denne sport, oppfattes dette som kunst. Å kunne utøve en slik sport gir kroppsbeherskelse og god fysisk form.

Det skal også sies at det ikke er noen begrensninger på hvem som kan begynne å trene kickboxing. Kickboxing er for alle som ønsker å bergynne med en ny idrett der selve treningen er i fokus og ikke jaget etter resultater er det viktigste. Det har de siste årene vært en økende andel av kvinner som har begynt med kickboxing.

Det mentale er hele tiden betydelig vektlagt, som en bevisstgjøring rundt dette med at alle får stor respekt for de krefter og evner de besitter, som igjen skal resultere at man ikke misbruker kickboxing i andre sammenhenger. Det blir jobbet aktivt med moral og etikk på alle plan i forbundet.

Kickboxing kan ikke sammenlignes med Thaiboxing da vi ikke bruker knær, albuer og spark/slag under beltestedet. I kickboxing som i de fleste andre karategrener, gjennomføres beltegraderinger. Systemet i NKBF består av fysiske graderinger f.o.m gult belte t.o.m svart belte 1. grad. Deretter har vi æresegraderinger fra 2-10. grad som tildeles på grunnlag av arbeid og engasjement til fremme av kickboxingsporten. Pr. idag er det litt i overkant av 50 svartbelter i forbundet, hvorav høyeste gradert er Erling Havnå med sin 5. grad.

De fysiske graderingene består av sekvenser med basisteknikker, ulike tekniske øvelser, sparring, sekk/thaiskjlod og styrke.

Til høyere belter står også Musical Forms på programmet. Høyt tempo gjennom hele graderingen gjør at utøverens kondisjon og «stayer-evne» settes på prøve.

Gradering er med på å fremme utøverens allsidighet, og er dessuten et fint måleinstrument for fremgang i trening. Gjennom gradering og graderingsrettet trening skapes også den nødvendige disiplin som trengs for å bli en dyktig kickboxer.